x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer

De 300 MHz Grond-radar is een multifunctioneel inzetbaar systeem. Deze grondgebonden radar wordt over het maaiveld gesleept. Op kleinere of slecht toegankelijke locaties worden de scans handmatig uitgevoerd. Op grotere locaties kan het systeem ook met een quad worden voortgetrokken. De maximaal haalbare onderzoeksdiepte is 8 tot 9 m-mv. Bij de gemiddelde bodemcondities zoals die in Nederland worden gevonden, wordt een scandiepte van 4 m-mv als uitgangspunt gehanteerd.

De radarscans worden direct gekoppeld aan x,y,z-coördinaten verkregen met 3G-RTK . Hierdoor worden de scans - en daarom ook de positie van door interpretatie vastgestelde objecten - zeer nauwkeurig vastgelegd.

De 300 MHz radar is door ATKB inmiddels ingezet voor zeer uiteenlopende projecten, waaronder:

  • Detectie van kabels en leidingen;
  • Detectie van holle ruimten en/of verminderd verdichte ondergrond;
  • Detectie van ondergrondse objecten (tanks, puinlagen, funderingsresten, etc.);
  • Detectie van niet-gesprongen explosieven (NGE);
  • Archeologie;
  • Ondiepe geologie;
  • Waterbodemonderzoek (bodemopbouw, detectie van objecten in de waterbodem).