Arbitrage

Ir. J.P.M. Burger, directeur van ATKB, is ingeschreven bij het Nederlands Arbitrage Intituut (NAI) als arbiter op het gebied van bodemverontreiniging, bodemonderzoek en bodemsanering. In plaats van de gang naar de rechter bij een geschil kan ook worden gekozen voor arbitrage (dit is soms voorgeschreven). Arbitrage komt dan in de plaats van een rechtelijke uitspraak. Vaak wordt samengewerkt in een arbitraal duo of trio dat vanuit het NAI wordt samengesteld, afhankelijk van wat nodig is voor de zaak. Indien u op zoek bent naar een arbiter op het gebied van bodemverontreiniging, bodemonderzoek en bodemsanering kunt u contact opnemen met het NAI.