Gerechtelijk deskundige

Ir. Johan Burger, directeur van ATKB, is ingeschreven in de “Deskundigenindex van en voor rechters” (DIX) en in het “Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen” (LRGD) op het gebied van bodemverontreiniging, bodemonderzoek en bodemsanering. Door de rechtelijke macht wordt de heer Burger als gecertificeerd gerechtelijk deskundige ingeschakeld. Dit kan via de website van het LRGD, als u bij zoeken 'Burger' intypt, dan komt u op de pagina van de heer Burger. Indien u hier klikt ziet u direct de gegevens van de heer Burger.

Partijdeskundige voor particulieren
Door overheden, bedrijven en particulieren kan de heer Burger als “partijdeskundige” worden ingeschakeld. Stuur voor een (offerte)aanvraag een email aan de heer Burger.

Arbiter
De heer Burger is tevens als arbiter op dit vakgebied werkzaam voor het ‘Nationaal Arbitrage Instituut’ (NAI). De heer Burger kan benaderd worden via het secretariaat van het NAI (http://www.nai-nl.org/nl); een email sturen kan uiteraard ook.