Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

3D bodemonderzoek

3D grondradar
Deze geavanceerde grondradar is een serieuze uitbreiding op de bestaande radarsystemen. Door het in één systeem combineren van gestapte frequenties en een multi-antenne array wordt de bodem in hoge resolutie vlakdekkend gescand. Het resultaat is een daadwerkelijke 3D scan van de bodem.

Werking 3D radar
Met behulp van een stapfrequentie 3D radar is het mogelijk om driedimensionaal te scannen. Het systeem is 1,8 meter breed en bevat een serie zender/ontvangers met een onderlinge afstand van ca. 7,5 cm. Hierdoor wordt in contrast met reguliere grondradars met één zender/ontvanger, veel meer data verkregen en is het niet meer noodzakelijk om een haaks scanraster toe te passen. Wanneer een locatie in één richting wordt gescand met een onderlinge scan afstand van 1,8 meter, kan een volledig vlakdekkend 3D beeld van de ondergrond worden verkregen.

De toepassing van stapfrequentie houdt in dat gedurende zeer korte tijdperioden met een stapsgewijs oplopende frequentie (tussen 100 MHz en 3 GHz) een scan wordt uitgevoerd. Het is mogelijk de scan van iedere frequentie afzonderlijk of een samengesteld (best resolution) beeld te bekijken.

Toepassingen 3D radar
Grote voordelen ten opzichte van traditionele grondradars zijn de snelle en vlakdekkende uitvoering met hoge resolutie beelden. Dit 3D-radar systeem is vanwege de hoge scan dichtheid veel beter geschikt in archeologisch toepassingen en onderzoek naar niet-gesprongen explosieven (NGE), dan conventionele grondradarsystemen. De hoge frequenties maken de radar ook geschikt voor wegenbouwkundig onderzoek en onderzoek naar kunstwerken (zo maakt de radar wapeningsijzer en voorspanningsijzer afzonderlijk zichtbaar).

Voor uitgebreide informatie over onze radarsystemen hebben wij een speciale website gemaakt.