Evaluatie en monitoring

Ook bij ingerichte en bestaande natuurgebieden is het belangrijk om steeds de effectiviteit van het beheer te blijven monitoren. Door inzichtelijk te maken welke soorten gebruik maken van het gebied, kan worden bepaald of de maximale ecologische potenties benut worden. Door eigen onderzoek of op basis van bestaande kennis en verspreidingsgegevens evalueert ATKB het beheer en doen wij aanbevelingen voor verdere optimalisatie.