Natuurwetgeving

Heeft u plannen voor een ruimtelijke ingreep zoals het (ver)bouwen of slopen van huizen, het kappen van bomen of werkzaamheden aan een watergang? Dan heeft u altijd te maken met de Wet Natuurbescherming. Deze wet beschermt in het wild voorkomende plant- en diersoorten. Indien de ruimtelijke ingreep zal plaatsvinden in een natuurgebied heeft u tevens te maken met de Natuurbeschermingswet. De ecologen van ATKB adviseren u graag over de omgang met beschermde soorten en natuur binnen uw project.