Ecologische begeleiding

Ecologische begeleiding
Als uit een ecologisch werkprotocol blijkt dat maatregelen ten behoeve van flora en fauna in het plangebied noodzakelijk zijn die enkel door ecologen kunnen worden uitgevoerd, is ecologische begeleiding noodzakelijk. Enkele maatregelen die door of onder begeleiding van onze ecologen worden uitgevoerd, zijn:

  • Het wegvangen van vissen;
  • Begeleiding bij sloop in verband met de aanwezigheid van vleermuizen;
  • Het wegvangen van hagedissen;
  • Het verplaatsen van planten;
  • Broedvogelcontroles;
  • Het overzetten van padden en kikkers.

In een aantal gevallen kan de aannemer na een toolboxmeeting ook bepaalde werkzaamheden uitvoeren.

Wij hebben veel ervaring met de ecologische begeleiding van uiteenlopende projecten en zijn u hiermee graag van dienst.