Ongewervelden

Ongewervelden
Onderzoek naar vlinders en libellen vindt plaats tussen april en eind september omdat deze periode hun vliegperiode is. Tijdens het onderzoek naar vlinders en libellen wordt op de locatie een telroute uitgestippeld. Deze route wordt een aantal keren afgelopen. Vlinders kunnen hierbij eventueel met een vlindernet worden gevangen voor het bepalen van de soort. Libellen kunnen voor soortbepaling gevangen worden met een insectennet. Voor libellen kan tevens naar larvenhuidjes worden gezocht.

Het onderzoek naar overige ongewervelden verschilt sterk per soort. Voor watergebonden soorten (zoals gestreepte waterroofkever) wordt gebruikgemaakt van een schepnet. Voor een soort als platte schijfhoren wordt watervegetatie in een emmer verzameld. Vervolgens wordt nagegaan of de verzameling platte schijfhorens bevat.

Onze deskundige ecologen hebben veel ervaring met het uitvoeren van soortgericht onderzoek naar ongewervelden en voeren dit onderzoek graag voor u uit.