Overige zoogdieren

Overige zoogdieren
Hier wordt enkel ingegaan op onderzoek naar muizen en dassen. Onderzoek naar andere zoogdieren is echter ook mogelijk.

De aanwezigheid van muizen wordt tussen september en eind november onderzocht door middel van inloopvallen. In verband met het welzijn van de muizen worden de vallen maximaal om de twaalf uur gecontroleerd. Het selecteren van geschikte biotopen is een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Het uitpluizen van braakballen van uilen is een andere manier om de aanwezigheid van muizen te onderzoeken.

Het onderzoek naar dassen omvat onderzoek bij burchten en onderzoek van het migratie- en foerageergebied. Dassensporen zoals prenten, wissels en haren, zijn het hele jaar door te vinden. De beste periode om op zoek te gaan bij dassenburchten is februari t/m april.

Onze deskundige ecologen hebben veel ervaring met het uitvoeren van soortgericht onderzoek naar diverse soorten zoogdieren en voeren dit onderzoek graag voor u uit.