Soortgericht onderzoek

Soortgericht onderzoek
Een soortgericht onderzoek (ecologisch onderzoek) is noodzakelijk wanneer in het plangebied mogelijk beschermde plant- en diersoorten voorkomen. Dit vermoeden kan voortkomen uit de conclusies van een quickscan Wet natuurbescherming of een voortoets Gebiedenbescherming. Soortgericht onderzoek heeft als doel om de aan- of afwezigheid van één of meerdere plant- en/of diersoorten aan te tonen. Daarnaast wordt de functie van het plangebied voor de beschermde soort(en) onderzocht. De verkregen onderzoeksgegevens worden gebruikt om te achterhalen of de werkzaamheden mogelijk een verstorende invloed hebben op de beschermde soorten. Met deze gegevens kunnen nadere toetsingen aan de wetgeving worden uitgevoerd, een ontheffing of vergunning worden aangevraagd en een ecologisch werkprotocol worden opgesteld.

De ecologische adviseurs van ATKB hebben veel kennis van en ervaring met soortgericht onderzoek en voeren dit onderzoek graag voor u uit.

Gerelateerde onderwerpen: