Wet natuurbescherming (gebiedenbescherming)

Door middel van de Wet natuurbescherming wordt de bescherming van natuurgebieden inclusief Natura 2000-gebieden geregeld. Activiteiten en plannen in en rondom natuurgebieden mogen de natuur niet schaden en moeten getoetst worden. ATKB kan bepalen of toetsing aan de Wet natuurbescherming bij uw project noodzakelijk is. Indien toetsing noodzakelijk blijkt te zijn, voeren we de toetsing graag voor u uit.

Gerelateerde onderwerpen: