Wet natuurbescherming (soortenbescherming)

Bij het uitvoeren van ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met de Wet natuurbescherming. De Wet natuurbescherming beschermt in het wild voorkomende plant- en diersoorten. Het is niet toegestaan de vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren aan te tasten en dieren en planten te verstoren of te doden.

 

Gerelateerde onderwerpen: