Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Nieuws

"Nieuwe" bodemverontreinigingen met synthetische stoffen
18-10-2018
De laatste jaren worden er regelmatig nieuwe synthetische stoffen in het milieu aangetroffen. Eén van die stofgroepen is PFAS (poly- en perfluor alkyl stoffen). Dit is een stofgroep waar bekende stoffen als PFOS, PFOA en GenX toe behoren. Dit soort stoffen zijn niet of slecht afbreekbaar in het milieu. PFAS-verbindingen zitten zonder dat je het weet in veel producten en komt daardoor regelmatig onbewust en onbedoeld in de bodem terecht. Deze problematiek is landelijk bekend, maar wettelijke kaders en reinigingsmogelijkheden voor met PFAS verontreinigde grond zijn er helaas nog steeds niet. ATKB heeft de afgelopen tijd verscheidene bodem- en waterbodemonderzoeken uitgevoerd waarbij ook op PFAS werd onderzocht en kan u adviseren over de omgang met deze vorm van verontreiniging.
lees meer
Een riool vervangen in Transvaal (Den Haag) = Graven in verontreinigde grond en grondwater
11-10-2018
Habo GWW B.V. heeft in de wijk Transvaal in Den Haag het riool vervangen. Een complicerende factor hierbij is dat het riool gedeeltelijk in verontreinigde grond en grondwater ligt.
lees meer
Vissen tellen op de grote rivieren
02-10-2018
ATKB gaat de komende zes jaar voor Rijkswaterstaat de visstand in de grote rivieren monitoren. Dit doen wij in het kader van het MWTL programma (Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands).
lees meer
ATKB en Buro Bakker bundelen de krachten
14-09-2018
Na jaren van succesvolle samenwerking bundelen ATKB en Buro Bakker vanaf nu de krachten en gaan samen verder! Ecologische afdeling met brede kennis De ecologische afdeling van de combinatie beschikt nu, met 50 ecologen, over brede ecologische kennis en is sterk in zowel aquatische als terrestrische ecologie. Daarmee kunnen we u van dienst zijn met advies op het gebied van onder andere visstand, hydrobiologie, natuurwetgeving, inrichting en beheer.
lees meer