Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

ATKB in het nieuws: Palingtrek volgen met behulp van zender

De palingstand is hard achteruit gegaan. De ernst van de situatie wordt duidelijk door de vermelding van de paling op de Rode Lijst van IUCN. Overbevissing, verslechterde waterkwaliteit en versperring van migratieroutes spelen allemaal een rol bij deze achteruitgang. Om de achteruitgang een halt toe te roepen werd in 2007 de zogenaamde “Aalverordening” opgesteld. Deze verordening verplicht EU-lidstaten tot actie om de paling te beschermen. Kennis van de migratie van de paling is hierbij noodzakelijk.

Bijdrage ATKB
In het stroomgebied van de Rijn en de Maas wordt in dit kader jaarlijks door ATKB (in opdracht van Rijkswaterstaat), telemetrisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij worden volwassen palingen voorzien van een transponder om hun gedragingen tijdens hun reis naar zee te kunnen volgen en analyseren.

Ook werden tijdens de najaarstrek van schieraal 200 alen voorzien van een NEDAP transponder. Vervolgens werden ze uitgezet in de IJssel en de Vecht. In de komende periode worden de gegevens verzameld om de migratie via IJssel, Vecht en het IJsselmeer te analyseren.

Onderzoek in het nieuws
RTV Oost besteedde aandacht aan dit onderzoek. In dit item zijn naast een woordvoerder van Rijkswaterstaat en de palingen, ook enkele werknemers van ATKB te zien tijdens hun werkzaamheden in dit mooie project. 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/304585/29-gechipte-palingen-uitgezet-in-de-Vecht-Over-een-jaar-zijn-ze-al-in-Mexico

Lees hier een uitgebreidere projectbeschrijving: https://www.at-kb.nl/nl/project/telemetrisch-onderzoek-naar-de-paaimigratie-van-de-europese-aal