Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

ATKB investeert in innovatief onderzoek naar vis-DNA

ATKB neemt in 2016 en 2017 deel aan een innovatief onderzoek om met erfelijk materiaal de verspreiding van vissen in beken en rivieren in diverse delen van Nederland te bepalen. ATKB werkt hierbij samen met KWR Watercycle Research Institute (projecttrekker), waterschap Roer en Overmaas, waterschap Aa en Maas, waterschap Brabantse Delta, adviesbureau Witteveen+Bos en de firma Baseclear.

eDNA
Vissen latensporen van DNA achter in het water via onder andere slijm en ontlasting, het zogenaamde ‘environmental DNA’ (eDNA). Dit eDNA is soort specifiek, en door watermonsters te nemen en die te analyseren op eDNA kunnen de aanwezige vissoorten in kaart gebracht worden. Ook kan specifiek gezocht worden naar het voorkomen van een bepaalde vissoort. Dit is naar verwachting een betrouwbare en goedkope manier om de verspreiding van vissen te onderzoeken. Bovendien is het een visvriendelijke manier met minder verstoring, omdat er geen vissen meer gevangen hoeven te worden d.m.v. reguliere vistuigen. Het is daarmee een veelbelovende, moderne, effectieve en innovatieve technologie. ATKB zal een groot deel van de eDNA monsters verzamelen tijdens hun reguliere bevissingen voor de Kader Richtlijn Water.

Bepalen biologische waterkwaliteit
Onderzoek naar de visstand is, o.a. door de Kaderrichtlijn Water, verplicht om de biologische kwaliteit van wateren vast te stellen. Daarnaast levert het informatie op over de ontwikkeling van de visstand. Het innovatieve project is gericht op ontwikkeling van de eDNA-methode en brengt tegelijk de verspreiding van vissoorten en daarmee de effectiviteit van bijvoorbeeld vispassages in beeld. Dit laatste kan door de aanwezigheid van vis strooomaf- en stroomopwaarst van bijvoorbeeld een vispassage te onderzoeken. Met deze informatie kunnen de waterschappen het waterbeheer verder verbeteren.

Onderzoekslocaties
ECI-centrale, Limburg
De vistrap bij de ECI-centrale in de Roer bij Roermond is één van de testlocaties van waterschap Roer en Overmaas in Limburg. Het eDNA zal zowel bovenstrooms als benedenstrooms van de ECI-vistrap. wordt opgespoord aan de hand van watermonsters en eDNA-analyse op verschillende plaatsen in de Roer, Het waterschap is van mening dat de vistrap bij de ECI-centrale in de Roer een ideale testlocatie is. “Sinds de bouw van de vistrap in 2009 hebben vrijwilligers tot en met 2015 dagelijks de vissen gemonitord. Dat heeft een enorme hoeveelheid kennis opgeleverd over de visstand en vismigratie in de Roer. Hierdoor is de ECI een zeer geschikte locatie om de eDNA-techniek betrouwbaar te ijken. De verwachting is dat onderzoek met eDNA een goed beeld verschaft van het succes van vismigratie bij passage van de ECI-centrale. Ook kan de aanwezigheid van een breed spectrum aan vissoorten worden aangetoond.

De Mark en Vliet, West-Brabant
In West-Brabant richt het onderzoek van waterschap Brabantse Delta zich op de Mark en Vliet en de beken ten zuiden van Breda. Doordat er in deze beken al veel vispassages zijn aangelegd, kunnen vissen vanuit de Mark via de singels van Breda een groot deel van de beken opzwemmen. Het eDNA-onderzoek maakt inzichtelijk over welke beken de vissen zich verspreiden. De resultaten met eDNA worden getoetst door de uitkomsten op een aantal locaties te vergelijken met de vangsten met bijvoorbeeld netten. De eerste resultaten van het onderzoek in West-Brabant worden begin 2017 verwacht.

Deze activiteit is mede gefinancierd uit de ‘Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie’ (TKI’ s) van het ministerie van Economische Zaken.

Lees hieronder een artikel over het eDNA subsidieproject (2016-2017), wij staan hier als participant genoemd.
http://www.tkiwatertechnologie.nl/project/monitoring-van-vismigratie-met-edna/

Meer over Aquatische ecologie