ATKB op de CO2-prestatieladder

Al geruime tijd bestaat bij ATKB de wens om ons te certificeren voor de CO2-prestatieladder, trede 3. De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van de uitstoot van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten, kan nog winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument.

Het certificeren op de CO2-prestatieladder past in het MVO-beleid van ATKB.

Intern is hard gewerkt om de certificering voor elkaar te krijgen; wij zijn dan ook trots op waar wij nu staan. In januari 2018 zal SGS de certificatie-audit afnemen.

De komende jaren streven we naar een reductie op de volgende onderdelen:

Scope 1:

  • 2% CO2-reductie op brandstof voor mobiele werktuigen
  • 10% CO2-reductie op brandstof voor zakelijk verkeer
  • 5% CO2-reductie op brandstof voor verwarming

Scope 2:

  • 5% CO2-reductie op elektriciteit
  • 5% CO2-reductie op zakelijk verkeer
     

Om deze reductie te kunnen monitoren en te realiseren hebben we de huidige CO2-emissie inzichtelijk gemaakt. De uitkomsten hiervan zijn samengevat in emissie inventaris hier te vinden. In deze emissie inventaris zijn ook onze reductiedoelstellingen voor de komende 3 jaren opgenomen. De procentuele verdeling tussen de diverse onderdelen is duidelijk te zien in het taartdiagram via deze link.

Wat gaan we doen om ons doel te bereiken?
Het projectteam heeft de volgende reductiemaatregelen opgenomen, te lezen in deze link. De uitvoering wordt in overleg met de betreffende verantwoordelijke uitgevoerd.

Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden van de voortang op de diverse onderdelen. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën, dan horen wij dat graag! U kunt hiervoor contact opnemen met Kim Feenstra of Inge Struik 088-1153200 of info@at-kb.nl.


Meer over MVO