Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Bijzondere vangst: Naakte grondel (Gobiosoma bosc) gevangen in de Persoonshaven te Rotterdam.

Tijdens een monitoring van de ecologische ontwikkeling in de Nassauhaven en Persoonshaven in Rotterdam hebben collega’s Jorrit Mies en Hugo Scheepmaker onlangs een bijzondere vis gevangen: een naakte grondel (Gobiosoma bosc) van 4 centimeter. Deze vis is gevangen in een stramienfuik (fijnmazig fuik voor het vangen van jonge vis) in de Persoonshaven. De naakte grondel is nog niet eerder aangetroffen in het havengebied van Rotterdam. De grondelsoort komt van oorsprong voor in Noord-Amerika, langs de West-Atlantische kust van Massachusetts tot aan de Golf van Mexico en leeft voornamelijk in riviermondingen. De vis heeft geen schubben en wordt in Amerika daarom “naked goby” genoemd, letterlijk vertaald “naakte grondel”. Daarnaast is de soort te herkennen aan de zwarte vlek voorin de rugvin en de dwarsstrepen.

Gobiosoma bosc, naakte grondel, naked goby.
foto: Jorrit Mies, ATKB 2019

De naakte grondel heeft een voorkeur voor brak water. In 2009 is de soort voor het eerst in Europa aangetroffen in de rivier de Weser in Duitsland. In 2017 is deze vissoort (ook door ATKB) voor het eerst in Nederland aangetroffen tijdens een vismonitoring in het Noordzeekanaal. Vermoedelijk is de grondel meegekomen met ballastwater van schepen. Sindsdien is deze vissoort meerdere keren aangetroffen in het Noordzeekanaal en bestaat het vermoeden dat deze zich hier succesvol heeft gevestigd. Nu heeft de naakte grondel dus ook het havengebied van Rotterdam bereikt, mogelijk ook via ballastwater.

Gobiosoma Bosc, naakte grondel
Gobiosoma bosc, naakte grondel, naked goby: Op deze foto zijn goed de kenmerken te zien, de zwarte vlek voorin de rugvin, de lichte dwarsstrepen.
foto: Bart Niemeijer, ATKB 2017

In opdracht van ingenieursbureau Witteveen+Bos en gemeente Rotterdam voert ATKB gedurende een periode van vijf jaar een monitoring uit naar de ecologische ontwikkeling van de aangelegde getijdenoevers in de Nassauhaven. De Persoonshaven dient als referentiesituatie, omdat er op deze locatie geen getijdenoevers zijn aangelegd. Er wordt onderzocht of de ecologische ontwikkelingen in de Nassauhaven een positieve bijdrage leveren aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Daarbij worden verschillende soortgroepen onderzocht, zoals vegetatie, macrofauna en vis.

Meer over Visstandonderzoek