Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Droogte en vis

Het neerslagtekort van 2018 heeft op veel plaatsen in ons land geleid tot aanzienlijke schade aan belangrijke natuurwaarden. De eerste helft van 2019 was opnieuw uitzonderlijk droog en op basis van de uitkomsten van de meeste klimaatmodellen is het waarschijnlijk dat aanhoudende perioden van droogte in combinatie met hogere temperaturen zich in de toekomst vaker en heftiger zullen voordoen.   

Om de gevolgen van droogte op de Nederlandse visgemeenschappen in kaart te brengen en te komen tot maatregelen die de schade kunnen beperken, heeft Rijkswaterstaat ATKB middels een tweetal opdrachten om hulp gevraagd.

De eerste opdracht betreft een Checklist Droogte en Vis. In deze checklist worden waterbeheerders en de (sport)visserij opgeroepen om een actieplan op te stellen en worden de verschillende onderwerpen benoemd die in het plan dienen te worden vastgelegd. Belangrijk daarbij is dat calamiteiten met vis ten gevolge van droogte tijdig worden gesignaleerd en dat de verantwoordelijke waterbeheerder in samenwerking met andere belanghebbenden is voorbereid op dergelijke incidenten en er snel gehandeld kan worden. Hiertoe is het nodig dat taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn en dat er beschikking is over het juiste personeel en materiaal. De Checklist Droogte en Vis is te downloaden via deze link 'Helpdesk water' en staat rechts onder Documenten.

De tweede opdracht waaraan momenteel door ATKB wordt gewerkt is een landsdekkende inventarisatie van de droogteproblematiek in relatie tot vis. Hiertoe worden waterbeheerders en (sport)vissers uit het hele land gevraagd naar hun ervaringen van de afgelopen twee zomers. Daarbij komt tevens de potentie van zogenaamde refugia aan bod, schuilplaatsen waar vissen zich ten tijde van droogte kunnen terugtrekken en waarvanuit zij na het herstellen van de waterstand de drooggevallen habitats opnieuw kunnen bevolken. Samen met andere adaptatiemaatregelen dragen zij mogelijk bij aan robuustere systemen waardoor de schade voor de Nederlandse visgemeenschap ten gevolge van een veranderend klimaat hopelijk beperkt blijft. 

Afbeeldingen: drooggevallen watergang en beek op de Veluwe

 

Meer over Visstandonderzoek