Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Een riool vervangen in Transvaal (Den Haag) = Graven in verontreinigde grond en grondwater

Habo GWW B.V heeft in de wijk Transvaal in Den Haag het riool vervangen. Een complicerende factor hierbij is dat het riool gedeeltelijk in verontreinigde grond en grondwater ligt. Ter plaatse van de werkzaamheden is een grootschalige VOCl (oplosmiddel) verontreiniging in het grondwater aanwezig en is er sprake van verschillende gevallen van ernstige bodemverontreiniging in de grond. Ook was een bronnering noodzakelijk om de werkzaamheden “met droge voeten” te kunnen uitvoeren.

ATKB zorgde ervoor dat de rioleringswerkzaamheden op correcte wijze werden uitgevoerd (in het kader van de Wet bodembescherming). Dit werk vergde meer begeleiding en veiligheidsmaatregelen dan wanneer een riool in “schone grond” wordt vervangen. Zo heeft ATKB de milieukundige begeleiding van de werkzaamheden verzorgd en de verontreinigingen in het grondwater dagelijks in de gaten gehouden. Uitgangspunt hierbij was dat de eindsituatie van de verschillende verontreinigingen niet slechter was dan de start situatie.

Na enkele maanden van uitvoering en intensieve begeleiding en monitoring van de bodemkwaliteit is dit resultaat bereikt. Al met al een uitdagend project.
Voor een meer gedetailleerde projectbeschrijving kun je hier verder lezen: https://www.at-kb.nl/nl/project/begeleiding-saneringswerkzaamheden-vervanging-riolering-wijk-transvaal-te-den-haag


Meer over Milieukundige begeleiding