Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Natuuronderzoek bij vijfig jaar oude schoolgebouwen in Amstelveen

In opdracht van de gemeente Amstelveen hebben wij een quickscan flora en fauna uitgevoerd ter plaatse van vijftig jaar oude schoolgebouwen op Landtong. Het onderzoek is uitgevoerd met het oog op de nieuwe inrichting. Met het onderzoek kunnen tijdig maatregelen genomen worden als er beschermde dieren of planten aanwezig zijn.

Bij het onderzoek hebben we (beschermde) vleermuizen aangetroffen. Voor de vleermuizen worden alternatieve nestkasten opgehangen. De vleermuizen kunnen dan wennen aan deze nieuwe nestkasten. Na een gewenningsperiode mogen de gebouwen waar ze nu in verblijven worden gesloopt. Uiteindelijk komen in de nieuwe gebouwen permanente verblijven. Naast ons onderzoek is hiervoor ook een ontheffing nodig van de provincie Noord-Holland.

Bij het onderzoek hebben wij ook gebruik gemaakt van een buis met een wildcamera. Daarin zijn de bosmuis, huisspitsmuis en winterkoning gefilmd.

De gemeente Amstelveen heeft ook een stuk over dit project op hun website geplaatst:
https://www.amstelveen.nl/public-services/nieuws/natuuronderzoek-aan-landtong-levert-vleermuizen-n-leuke-beelden-op

Meer over Wet natuurbescherming (soortenbescherming)