Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

"Nieuwe" bodemverontreinigingen met synthetische stoffen

De laatste jaren worden er regelmatig nieuwe synthetische stoffen in het milieu aangetroffen. Eén van die stofgroepen is PFAS (poly- en perfluor alkyl stoffen). Dit is een stofgroep waar bekende stoffen als toe behoren. Dit soort stoffen zijn niet of slecht afbreekbaar in het milieu. PFAS-verbindingen zitten zonder dat je het weet in veel producten en komt daardoor regelmatig onbewust en onbedoeld in de bodem terecht. Deze problematiek is landelijk bekend, maar wettelijke kaders en reinigingsmogelijkheden voor met PFAS verontreinigde grond zijn er helaas nog steeds niet. ATKB heeft de afgelopen tijd verscheidene bodem- en waterbodemonderzoeken uitgevoerd waarbij ook op PFAS werd onderzocht en kan u adviseren over de omgang met deze vorm van verontreiniging.

Eén van de onderzoeken betrof een opslaglocatie voor brandblusschuim. De hoofdbestanddelen van het blusschuim op de onderzoekslocatie (in dit geval Towalex 3% super) zijn biologisch afbreekbaar en mede daarom relatief onschadelijk. Om de effectiviteit van het schuim te verbeteren werd vroeger PFOS of PFOA toegevoegd, maar dat is sinds respectievelijk 2011 en 2017 verboden omdat deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid. Uit Zweeds onderzoek naar blusschuimsoorten bleek dat dit specifieke blusschuim onder meer de PFAS verbinding “6:2 FTS” bevatte, wat een “precursor” is voor de productie van PFOS en PFOA, en in het milieu alsnog kan worden omgezet in deze stoffen. Op de door ATKB onderzochte opslaglocatie is deze procursor “6:2 FTS” aangetroffen in de bodem. Daarnaast werden er lage concentraties andere PFAS verbindingen aangetroffen, waaronder de giftige PFOS en PFOA. PFOS en PFOA kunnen volgens het RIVM in het milieu gevormd worden uit 6:2 FTS en andere precursors. We hopen dus dat er in de toekomst milieuvriendelijkere alternatieven worden verzonnen!

Meer over Bodemonderzoek