Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Onze Geoprobe is weer operationeel

De mast en hamer zijn overgezet op een onderstel van een Shovel Giant, zo hopen we weer jaren vooruit te kunnen en onze klanten weer als vanouds te kunnen bedienen.

De Geoprobe is een hydraulisch aangedreven mechanische boorstelling. De Geoprobe maakt gebruik van een zogenaamde druktechniek en een relatief klein statisch gewicht gecombineerd met trillingsenergie voor het voortbewegen van de boorkop. De Geoprobe 66DT is uitermate geschikt voor het doorboren van puinlagen. Verder kan de Geoprobe worden ingezet voor het bemonsteren van grond bij milieuhygiënisch bodemonderzoek en bij archeologisch onderzoek.

Geoprobe
Het gebruik van de Geoprobe biedt de mogelijkheid om continu ongeroerde boorkernen te verkrijgen en afzonderlijke ongeroerde grondmonsters te nemen (tot circa 10 m-mv). Tevens kan op elke gewenste diepte grondwater worden bemonsterd. Met de Geoprobe kan men op een snelle manier peilbuizen en filters wegdrukken op elke gewenste diepte (tot circa 10 m-mv) zonder dat overtollige boorgrond dient te worden afgevoerd. Deze techniek is uitermate geschikt voor het plaatsen van injectie- of onttrekkingsfilters ten behoeve van in-situ saneringen (onder BRL7000).

Meer over Boorstellingen