Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Publicatie van collega Douwe Schut verschenen in vaktijdschrift

Verschillen tussen een boven- en benedenstroomse populatie van rivierrombout in de Waal.

Douwe Schut, projectleider ecologie bij ATKB, heeft een artikel gepubliceerd in het vaktijdschrift De Levende Natuur. Hij heeft dit onderzoek als vrijwilliger opgezet.
In 1996 werd na bijna een eeuw afwezigheid een larve van de rivierrombout (Stylurus flavipes) aangetroffen in de Waal. In het artikel heeft Douwe met zijn medeschrijver op basis van waarnemingen van (voornamelijk) larvenhuidjes beschreven hoe de verspreiding van deze soort zich heeft ontwikkeld in de boven- en benedenstroomse Waal. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de ontwikkelingssnelheid van de larven. In combinatie met het onderzoek naar verspreiding van de larven in de Waal (Dorenbosch et al., dit nummer) wordt de huidige geschiktheid van de Waal voor de rivierrombout bediscussieerd.

Ook de omslagfoto is van de hand van Douwe Schut.

D. Schut & J.P.M. Lenssen

Meer over Natuurwetgeving