ThermPhos: saneren doe je samen

In de komende twee jaar wordt het ThermPhos-terrein in Vlissingen geschikt gemaakt voor nieuwe industrie/bedrijvigheid. ThermPhos is een landelijk bekende locatie, mede vanwege de complexiteit van het ontmantelen van de fosforfabriek.

ATKB is bodemsaneringsdeskundige in het projectteam dat de sanering voorbereidt en de uitvoering begeleidt. Wibo Verhulst geeft leiding aan het bodemonderzoek en de bodemsanering op het terrein van ThermPhos, hij wordt daarbij ondersteund door Corina de Vrieze. Er is een interessante film gemaakt over de bodem(sanerings)werkzaamheden.

Bron: www.sanerendoejesamen.nl

Meer over Bodemsanering