Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Waar staat ATKB op de CO2 prestatieladder?

ATKB heeft zich ten doel gesteld om de CO2-footprint te verminderen, dit gaat dan met name om het gas, brandstof en elektriciteitsgebruik. Inmiddels is het ruim een half jaar geleden dat het certificaat CO2-Prestatieladder niveau 3 aan ons is afgegeven. Sindsdien hebben we uiteraard niet stilgezeten.

Zo was MVO ook het hoofdonderwerp op onze Kickoff-meeting voor 2019. Hierbij hebben alle medewerkers nagedacht over een aantal stellingen met betrekking tot duurzaamheid en innovatie. Naast grappige ideeën (zoals airco uit – bikini aan :) ) zijn er ook veel nuttige ideeën gedeeld waarmee het MVO overleg aan de slag is gegaan:
• Elektrische auto’s;
• Cursus zuinig rijden voor medewerkers die veel op de weg zitten;
• Meer beweging voor medewerkers;
• Openbaar vervoer stimuleren;
• Groenvoorziening om de panden;
• Meer gebruik maken van beeldvergaderen om zo de kilometers terug te dringen;
• In lokale groene stroom investeren;

Naast de ideeën uit de Kick off meeting zijn een aantal andere zaken opgepakt en uitgezocht om te kijken waar er nog mogelijkheden zijn om CO2- reductie te behalen.

Panden
• Waardenburg: In ruimtes waar niet dagelijks (hele dagen) wordt gewerkt zijn licht- en bewegingssensoren geplaatst. In de loods is de verlichting vervangen door LED verlichting. In het kantoor staat dat op de agenda voor komend jaar.
• Waardenburg: Helaas blijkt het dak van de loods in een dusdanige staat te zijn dat hier geen zonnepanelen op gezet kunnen worden. Contact hierover met de verhuurder loopt.
• Assen: Er is een nieuw pand gevonden voor Buro Bakker in Assen. Uiteraard is hierbij rekening gehouden met duurzaamheid.

Wagenpark
Aankomend jaar zal het leaseplan nog eens grondig doorgenomen worden. En wij zijn aanwezig geweest bij de klankbordgroep CO2 over duurzaam vervoer.

Nieuwe printers
Per oktober 2018 hebben we de nieuwe printers/copiers in gebruik genomen. Er is bij de keuze hiervan aandacht besteed aan de duurzaamheid. Tegelijkertijd is een “followme” systeem geïnstalleerd om hiermee onnodige prints te voorkomen.

Deze maatregelen hebben geleid tot CO2 reductie.

Op 9 april 2019 is er een audit afgenomen door SGS. Hierin is onze CO2 emissie inventaris over 2017 en 2018 besproken. Ten opzichte van vorig jaar is er wederom een reductie gerealiseerd. Dit komt met name door het gebruik van groene stroom op de vestigingen Middelharnis en Waardenburg. In het energiemanagementactieplan kun je de voortgang van de verschillende actiepunten lezen.

 

Meer over MVO