Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Werkwijze voor het beoordelen van natuurgebieden geactualiseerd

RNNlogoWitIn 2012 is een methode voor het beoordelen van natuurgebieden ontwikkeld door het rijk, provincies en terreinbeheerders. Afgelopen 2 jaar heeft ATKB in opdracht van BIJ12 (uitvoeringsorganisatie provincies) de actualisatie van deze methode begeleid.

In deze periode zijn circa 100 issues behandeld. Het betroffen voornamelijk aanscherpingen van criteria en definities, die nodig zijn om een eenduidig kwaliteitsoordeel op te kunnen stellen. Voor de grotere onderwerpen hebben we expertmeetings georganiseerd waarvoor deskundigen van provincies, terreinbeherende organisaties en PGO’s werden uitgenodigd. Voorafgaand hebben we in kleiner groepsverband samen met experts aanpassingsvoorstellen uitgewerkt die tijdens de meetings besproken werken.

De nieuwste versie van de Werkwijze is op 11 oktober 2018 vastgesteld door de provincies en via deze link te downloaden.

De natuurbeoordeling kan geautomatiseerd worden uitgevoerd via de Rekenmodule Natuurkwaliteit Natuurnetwerk Nederland (RNN). Hier heeft ATKB ook aan bijgedragen.

 

 

 

Meer over Natuurwetgeving