Inhuur

De Geoprobe 66DT kan inclusief machinist ingehuurd worden om bijvoorbeeld voor te boren door puin/verhardingen bij bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en geotechnisch onderzoek. Op deze manier levert de aanwezigheid van puin/verharding geen vertraging op voor de opdrachtgever.

De vibrocorer kan inclusief machinist ingehuurd worden voor het bemonsteren van de waterbodem van grote wateren.

De grondradars kunnen eveneens inclusief personeel ingehuurd worden om op een snelle en makkelijke manier de fysische gesteldheid van de bodem in beeld te brengen.

Ook de onderwaterradar kan inclusief personeel ingehuurd worden om waterbodems te scannen en de bodemopbouw en slibdiktes vast te leggen.