Onderwaterradar

ATKB heeft een 500 MHz submergible Zond radar. Met deze onderwaterradar kunnen zowel ondiep als diep gelegen waterbodems worden gescand. De onderwaterradar kan worden gebruikt tot een maximale waterdiepte van tien meter. De onderwaterradar kan ook worden gebruikt als wateren een hogere geleidbaarheid hebben. De onderwaterradar kan dan dichter op de waterbodem worden geplaatst zodat het radarsignaal nog voldoende sterkte overhoudt om de waterbodem in te dringen.

Met de onderwaterradar kunnen net als met de andere radarsystemen van ATKB bodemopbouw en slibdiktes worden gemeten. Tevens kan inzicht worden verkregen in de ligging van objecten (stenen, fietswrakken e.d.). De onderwaterradar kan op de verschillende vaartuigen van ATKB worden gemonteerd waardoor wij dergelijke onderzoeken geheel in eigen beheer kunnen uitvoeren. Voor toepassing in waterbodemonderzoek klik hier.