Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

ATKB ontwerpt een waterberging in onze nieuwe “thuisstad” Waardenburg

In opdracht van de gemeente Neerijnen en Waterschap Rivierenland gaat ATKB aan de slag om een nieuwe waterberging te ontwerpen. Hiervoor is een stuk grond van Waterschap Rivierenland aangewezen dat momenteel niet in gebruik is. Deze locatie ligt tussen de spoorbaan en de bebouwde kom van Waardenburg in. De opdracht is: breng de huidige gebiedskwaliteit in kaart en ontwerp een waterberging die deze kwaliteit versterkt. Het is niet de bedoeling dat er een eenvoudige waterbak komt maar het gebied moet natuurvriendelijk, aantrekkelijk en toegankelijk worden op zo’n manier dat er wel zoveel mogelijk water kan worden geborgen bij zware regenbuien. Dit is een prachtig multidisciplinair project waar verschillende afdelingen aan werken, en dat in ons eigen Waardenburg.

Op het perceel staan diverse bomen en is een ruige onderbegroeiing aanwezig met struiken en kruiden. Tijdens de flora- en faunaonderzoeken zijn tot nog toe geen beschermde soorten aangetroffen. De bewoners ervaren het perceel als natuurlijk en waardevol, met name van het gezang van de vogels wordt genoten. Bij het ontwerp van de waterberging zal met deze belevingswaarde rekening gehouden worden. Verder wordt in het eerste schetsontwerp dat we gaan maken rekening gehouden met de aanwezige spoorbaan, de veiligheid en toegankelijkheid. Het ontwerp wordt op een bewonersavond gepresenteerd. Zo kan de buurt zijn mening geven. Bij het definitieve ontwerp zal hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden.


Meer projecten