Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

ATKB werkt aan Monitoringsprogramma Biodiversiteit

“Hoe staat de natuur in onze provincie ervoor?”, “En wat is eigenlijk de kwaliteit van de gerealiseerde nieuwe natuur?” Op dit soort vragen kreeg de provincie Zuid-Holland tot nog toe onvoldoende antwoord. Daardoor was het moeilijk om op biodiversiteit gericht beleid goed te evalueren.

 

In opdracht van de provincie heeft Francine van der Loop (ATKB) gedurende 2014 gewerkt aan het Provinciaal Monitoringsprogramma. Door dit programma uit te voeren, houdt de provincie een vinger aan de pols ten aanzien van alle beleidsdoelen gericht op biodiversiteit. Bovendien kan het beheer met terreinbeheerders geëvalueerd worden en voldoet de provincie nu aan de (inter)nationale verplichtingen uit het Natuurpact.

 

Belangrijk onderdeel van het monitoringsprogramma vormt de beoordeling van het Natuurnetwerk (voorheen EHS). Hiervoor hebben alle provincies gezamenlijk een methode ontwikkeld. De kwaliteit van de beheertypen (het type natuur zoals ‘open duin’, ‘moeras’, etc.) wordt in die methode bepaald aan de hand van de aanwezige flora en fauna en enkele andere kenmerken, zoals de abiotiek. Met de resultaten wordt het behalen van de beleidsdoelen getoetst en het beheer eventueel aangepast.

 

Het Provinciaal Monitoringsprogramma is november 2014 door Gedeputeerde Staten vastgesteld en heeft de goedkeuring van Provinciale Staten. Ook bij de uitvoering ervan is ATKB betrokken.

 

Meer projecten