Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Bodemsanering ‘Het oude Emmahuis’ te Rotterdam 2013

Gedurende de periode juni tot december 2013 is door ATKB in opdracht van woningcorporatie Havensteder de grootschalige asbestsanering van ‘Het oude Emmahuis’ milieukundig begeleid. De asbestsanering bestond uit het isoleren van de sterk met asbest verontreinigde bodem in de kelderruimte van het appartementencomplex ‘Het Oude Emmahuis’ aan de Van der Sluijsstraat te Rotterdam. De kelderruimte onder het wooncomplex was zowel bovengronds als ondergronds ernstig verontreinigd met asbest als gevolg van de toepassing van asbesthoudend isolatiemateriaal.

De asbestsanering bestond uit het volledig verwijderen van de bovengrondse en op het maaiveld gelegen asbesthoudende materialen. Vervolgens is de met asbest verontreinigde bodem met folies en een betonvloer afgedekt (isoleren).

De bodemsanering is aangemeld middels een BUS-procedure (Besluit Uniforme Saneringen). Ondanks het uniforme karakter van een BUS-melding was de uitvoering van de sanering een complex project waarbij een goede samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen van belang was. Zo zijn alle werkzaamheden in de moeilijk toegankelijke kelderruimte in containment (onderdruk) en onder een streng asbestregime uitgevoerd.

De saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd in goede samenwerking met Metz Nederland BV, MSHW Support, AM&P en de Schotgroep. De bodemsaneringswerkzaamheden; het isoleren van de met asbest verontreinigde bodem door middel van het aanbrengen van de duurzame verhardingslaag, zijn in december 2013 afgerond. De werkzaamheden van ATKB bestonden daarbij uit het gefaseerd verrichten van maaiveldinspecties, het inspecteren van de uiteindelijk aangebrachte betonvloeren en het opstellen en indienen van de BUS-evaluatie. Onlangs heeft het bevoegd gezag (Gemeente Rotterdam) beschikt over de BUS-evaluatie en de aangegeven nazorgmaatregel.

Gerelateerde onderwerpen:


 

Meer projecten