Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

De vispassages op de Maas, historisch overzicht, uitgevoerde monitoring en huidige status

De informatie over de vistrappen op de Maas was verspreid aanwezig in diverse publicaties, terwijl over de historie van de vispassages weinig is gedocumenteerd in voor het publiek beschikbare bronnen. Daarnaast, de vistrappen zijn in de periode 1989 tot en met 2007 aangelegd, waarbij de wordingsgeschiedenis van deze kunstwerken ook de vorderingen in kennis en kunde met betrekking tot vismigratievoorzieningen weerspiegelt. In het rapport zijn de originele ontwerptekeningen van de vispassages opgenomen.

Door het bundelen van de diverse monitoringen van de vispassages wordt niet alleen de werking van de vispassages in beeld gebracht, maar tevens de ontwikkeling van de visstand op de Maas, die in eerder genoemde periode de nodige verandering heeft doorgemaakt. In totaal zijn tijdens de vistrapmonitoring 36 vissoorten gevangen. Begin jaren ’90 waren soorten als alver, paling en blankvoorn nog zeer talrijk in de fuikvangsten achter de vistrappen. Alver was zelfs de meest abundante soort met vangsten tot wel 450 stuks per etmaal, terwijl deze soort nu praktisch niet meer aanwezig is. Door de grote variatie in tijd, periode en het ontbreken van gegevens van het aanbod van migrerende vis is het lastig de optrek van vis via de verschillende vistrappen onderling te vergelijken.

Het merendeel van de vistrappen is onderzocht direct na oplevering van de vistrap. Om meer inzicht te krijgen in het huidige functioneren van de vistrappen op de Maas voor algemene vissoorten (niet-salmoniden) en een betere vergelijking te kunnen maken tussen vistrappen, is het aan te bevelen de eerder uitgevoerde onderzoeken te herhalen. De monitoring wordt hierbij bij voorkeur bij alle vistrappen gelijktijdig uitgevoerd en dient minimaal de periode van half maart tot en met half juni te beslaan. In de periode 2012-2013 zijn alle vispassages in het veld samen met medewerkers van RWS Zuid-Nederland en RWS WVL bezocht, drooggezet, onderhouden, gefotografeerd en geïnspecteerd op mogelijke tekortkomingen en zijn, waar mogelijk, verbeteringen aangebracht.

De inventarisatie maakt duidelijk dat vispassages goed onderhouden moeten worden. Vertical slots waren in sommige gevallen totaal verstopt door plastic afval, hout en andere rommel. Items die in de vistrappen werden aangetroffen, waren een televisietoestel, boiler, verkeersborden, autobanden, olievaten, stoelen, delen van een bed, boomstammen etc. Een onderhoudsbeurt vlak voor het voorjaar en een na de zomer lijkt minimaal noodzakelijk om een goede werking van de voorzieningen te waarborgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 

Meer projecten