Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Ecohydrologisch onderzoek Osbroek-Gerstjens 2012-2014

ATKB voert tussen 2012 en 2014 in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) ecohydrologisch onderzoek uit in Natura 2000-gebied Osbroek-Gerstjens. De VLM zal inrichtingsmaatregelen nemen in natuurgebied Osbroek-Gerstjens gericht op het verhogen van de (botanische) ecologische waarden. De maatregelen betreffen voornamelijk het langer ophouden van het kwelwater centraal in Osbroek, het afvoeren van het oppervlaktewater, het plaatsen van regelbare stuwen voor latere waterpeilaanpassingen en het ruimen van grachten.

ATKB voert ecologisch en hydrologisch onderzoek uit met als doel de toestand van de vegetatie en het grond- en oppervlaktewater in beeld brengen en nagaan of met het nieuwe waterpeilbeheer de beoogde effecten behaald kunnen worden. Het ecologisch onderzoek bestaat uit het uitzetten en opmeten van permanente kwadraten en het maken van vegetatieopnames. Daarnaast dienen de opnames geanalyseerd te worden waarbij het kenmerkende vegetatietype wordt bepaald.

De hydrologische component omvat:

  1. De aankoop, het plaatsen, het beheren en het opmeten van peilbuizen en peilschalen met bijhorende sensoren en het registreren van grondwater- en oppervlaktewaterpeilen gedurende 24 maanden;
  2. Het nemen en analyseren van waterstalen en het bepalen van het watertype;
  3. De verwerking van de meetgegevens van het bestaande meetnet in Osbroek – vanaf 2001 tot en met start automatische meetreeks;
  4. De verwerking van de opgemeten data van grondwater- en oppervlaktewaterpeilen met de vegetatieopnames.

Dit onderzoek vormt een bewijs van de gerichte en succesvolle samenwerking tussen de eco- en hydrologen bij ATKB om samen tot een uitstekende uitvoering van integrale projecten te komen.

Gerelateerde onderwerpen:

Meer projecten