Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Potentie ontwikkeling stroomdalgraslanden langs de Dinkel

In samenwerking met Buro Bakker heeft ATKB onderzoek gedaan naar de potenties van de ontwikkeling van stroomdalgraslanden op diverse locaties langs de Dinkel.

Er zijn plannen voor het ontwikkelen van stroomdalgraslanden langs de Dinkel. Hiervoor zijn in een voorstudie op basis van het overstromingsrisico en de maaiveldhoogte diverse gebieden aangewezen die kansrijk zijn. Aan Buro Bakker en ATKB is verzocht binnen deze gebieden de meest kansrijke locaties hiervoor aan te wijzen op basis van de thans aanwezige vegetatie en de bodemopbouw.

Op de vegetatiekundig meest interessante locaties (selectie door Buro Bakker) zijn diverse raaien van grondboringen uitgevoerd. Vervolgens heeft ATKB o.a. het bodemprofiel beschreven, een inschatting gemaakt van de hoeveelheid vrije kalk in de bodem en analyses op de pH-KCL ingezet. ATKB heeft vervolgens op basis van de verzamelde vegetatiekundige en bodemkundige gegevens een onderbouwde inschatting gemaakt van de potenties van de betreffende locatie voor de ontwikkeling van een stroomdalgrasland.

Meer projecten