Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Visstandbeheer Kralingse Plas 2010-2013

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) heeft in 2009 een integraal plan voor de Kralingse Plas opgesteld. Doel van dit plan is de ecologische en fysisch-chemische verbetering van de waterkwaliteit. Een onderdeel van het plan is het bijstellen van de visstand (Actief Biologisch Beheer) zodat deze past bij de waterkwaliteitsdoelstelling. Andere maatregelen die zijn genomen om de waterkwaliteitsdoelstelling te verwezenlijken zijn het wegbaggeren van verontreinigd slib, het afzanden van de bodem en het aanleggen van ondiepere oeverzones.

In het voorjaar van 2010 is ATKB gestart met de afvissing van de Kralingse Plas. De plas is gedurende enkele weken afgevist met een grote zegen. Alleen de grote brasem is definitief uit de plas verwijderd. Andere soorten zoals karper en snoek zijn direct na iedere zegentrek in teruggeplaatst. Alle grote brasem is levend afgevoerd om elders uitgezet te worden. Met behulp van diverse schattingsmethoden is het succes van de afvissing bepaald. Na afloop van de afvissing is het doorzicht in de Kralingse plas toegenomen en is de vegetatieontwikkeling op gang gekomen. Om de ontwikkelingen van de visstand te volgen is de visstand tot en met 2013 jaarlijks bemonsterd.

Gerelateerde onderwerpen:

 

 
Meer projecten