Wij plaatsen enkele cookies zodat de artikelen eenvoudig gedeeld kunnen worden op social media. Daarnaast maken wij gebruik van google analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hierbij zijn de IP-adressen geanonimiseerd.
Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van de website. Lees meer in ons privacybeleid
Cookies accepteren

Wateroverlast Roode Beek in gemeente Onderbanken

In de gemeente Onderbanken is de Roode Beek, na een lange periode door een ondergrondse koker te hebben gestroomd, in 2012 weer “aan het oppervlak” verschenen in een fraai aangelegde stroomgoot met kademuren en een talud. De gemeente heeft de voorbije jaren echter verschillende meldingen ontvangen van bewoners die (grond-)wateroverlast ervaren in de omgeving van de Roode Beek.

ATKB heeft in opdracht van de gemeente Onderbanken langs de Roode Beek een grondwatermeetnet geïnstalleerd waarin, op een 14-tal locaties, geheel geautomatiseerd de grondwaterstand wordt gemeten en waarvan de meetgegevens worden verzonden naar een centrale data-base. ATKB verzorgt in dit kader ook de kwaliteitsborging van deze meetgegevens, ondermeer door periodiek onderhoudswerk te verrichten.

Doel van het onderzoek is de gemeente Onderbanken inzicht te geven in de grondwaterstanden en stromingen rondom de Roode Beek. Ook ondersteunt en adviseert ATKB de gemeente in haar onderzoek naar mogelijkheden om grip te krijgen op de grondwaterstanden in het gebied.

Maandagavond 18 april 2016 heeft ATKB voor een 20-tal bewoners, na een jaar meten, de resultaten van een eerste analyse van de grondwaterstanden gepresenteerd. Zowel de gemeente als ATKB hebben de bewoners aan de Rode Beek zicht kunnen bieden op een serieuze aanpak van de waterproblematiek in de komende periode.

Lees ook op de site van de Gemeente Onderbanken

Meer projecten