Waterbodem

Met het in werking treden van de Waterwet is de regulering van het beheer van de waterbodem een integraal onderdeel van het watersysteembeheer geworden. ATKB kan u bijstaan in alle aspecten van waterbodembeheer, van een verkennend waterbodemonderzoek volgens de heersende normen (voor waterbodem de NEN 5717 en NEN 5720) tot de begeleiding bij de uitvoering van de baggerwerkzaamheden en de eindafrekening.