x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

In de Gouwe Wiericke in Zuid-Holland ligt een opgave om nieuwe natuur te ontwikkelen. Met verschillende partijen is een gebiedsovereenkomst getekend waarin afspraken staan over natuur, landbouw, water en recreatie. ATKB is door de provincie Zuid-Holland gevraagd om mee te denken bij de planvorming. Vragen die daarbij centraal staan zijn: hoe hoog moet het waterpeil staan om de gewenste doelen te bereiken, welk agrarisch medegebruik is mogelijk en waar en hoe diep kan er het best geplagd worden.