x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Zo’n drie jaar geleden startte ATKB met de biodiversiteitscompetitie onder collega’s. Tijdens de competitie is het de bedoeling om alle voorkomende diersoorten in je tuin vast te leggen. Om iedereen een eerlijke kans te geven, wordt het aantal soorten berekend per m2. Zo doen ook stadstuinen mee en balkons. Rudy won het eerste jaar met 413 soorten. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en heeft Rudy zijn passie verlengd. Afgelopen week nam hij de 1000e soort in zijn tuin waar: een op de muur foeragerende boomkruiper. Belangrijke tip van Rudy: zorg voor inheemse soorten met veel nectar in je tuin, dat is goed voor de biodiversiteit. Enthousiast geworden? Doe mee met de Nationale bijentelling van IVN op 23 en 24 april.

Met maar liefst 1000 soorten, wat heb je dan voor tuin?
“Eigenlijk is het een heel gewone tuin. De voortuin ligt op het noorden met een oppervlakte van 35 m2. Hier staan verspreid wat planten en struiken. De achtertuin, waar ik de meeste waarnemingen doe, ligt op het zuiden en ongeveer 63 m2. Hier is verder wat bestrating met een zitje, een schutting, een laurierhaag, een stukje gazon en wat borders met kruiden en wat struikjes, waaronder een vlinderstruik. In de tuin kan ik trouwens niet teveel m’n gang kan gaan omdat mijn vrouw en kinderen daarin ook een zegje hebben.“

"De sluipwespensoort Ischnus agitator, 24 maart 2020. Op basis van de herkenningsapp Obsidentify maakte ik er eerst wat anders van, maar een specialist meldde mij dat het deze soort was en ook bijna terloops dat het de eerste waarneming voor Nederland betrof! En dat gewoon in mijn achtertuin!"

Wat is het geheim van de 1000 verschillende soorten?
“Die kan ik je zeker noemen. De laurierhaag is oostgericht en blijkt een enorme waarde te hebben voor insecten die ‘s ochtends de bladeren gebruiken om in de zon op te warmen. Maar ook de inheemse bloeiende planten zijn een trekpleister. Mijn tuin is voorzien van enkele bijenhotels waar insecten op afkomen. En natuurlijk is de tijd die ik erin steek om alle soorten waar te nemen, te fotograferen en te determineren ook een belangrijke factor. In 2021 zat ik noodgedwongen veel thuis en was mijn achtertuin een welkome afleiding. Alleen al in dat jaar heb ik meer dan 6000 foto’s in mijn tuin gemaakt en bijna 700 diersoorten waargenomen.”

Gele tubebij, 16 juli 2020. "Waar kan ik beginnen met uitleggen hoe zeldzaam deze is. Begin deze eeuw uitgestorven verklaard, in 2013 in Zuidoost-Nederland herontdekt, nog maar vier waarnemingen in Noord-Nederland, waarvan de mijne nog steeds de enige is voor Fryslân, nestparasiet van de in Noord-Nederland eveneens niet algemene en aan ijle naaldbossen gebonden Kleine harsbij, en dan vind je deze doodleuk in je tuin in een woonwijk in Drachten…"

Waarmee maak je het verschil, ook in stadstuinen?
“Waar je écht een verschil mee kan maken is wat voor planten je in je tuin zet. In mijn tuin ga ik zoveel mogelijk voor inheemse soorten die veel nectar kunnen leveren. Die koop ik bij biologische kwekers en zo min mogelijk bij tuincentra. Ook zet ik wel eens algemene kruiden uit overhoekjes hier in mijn woonplaats over naar mijn borders. Goede nectarsoorten als duizendblad, scherpe boterbloem, boerenwormkruid en biggenkruid handhaven zich daarna prima. Door veel inheems en nectarrijk materiaal in je tuin te plaatsen lok je niet alleen leuke insectensoorten op een eenvoudige manier, maar help je ze ook met voedsel. Je geeft ze zo betere mogelijkheden om te overleven, zeker als je het ‘nectarseizoen’ lekker lang maakt. Dit type faciliteren, hoe beperkt misschien je tuin ook is, helpt dus echt en het is ook al wetenschappelijk bewezen. En als het in een tuin werkt, kun je dit principe natuurlijk ook toepassen rondom bedrijfs- of overheidsgebouwen. Daar kun je op geschikte plekken mooie kruidenhoekjes maken.”

Heideblauwtje, 31 juli 2021. "Een sterk aan heides gebonden soort, die als weinig mobiel wordt beschouwd. Het dichtstbijzijnde heideveld bevindt zich echter op meer dan 5 kilometer van mijn huis en toch verdwaalde deze naar mijn tuin. En hij bleef er ook nog ’s een aantal dagen, wat mij de unieke kans gaf deze soort op Prikneus te fotograferen. Deze waarneming biedt wat mij betreft hoop voor het verspreidingsvermogen van deze soort in ons versnipperde landschap."

Wat de beste planten zijn voor wilde bijen lees je hier: De Nederlandse wilde bijen (denederlandsebijen.nl)

Een andere interessante link: Nature Today | Ook kleine tuin belangrijk voor insecten.

Bekijk hier een uitgebreid verslag van Rudy over de bijzondere soorten in zijn tuin.


De achtertuin van Rudy