x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Privacyverklaring

Privacy is een belangrijk thema waar geen onduidelijkheden over moeten bestaan. In onze privacyverklaring vertellen we je precies hoe we omgaan met persoonlijke gegevens, hoe we gegevens verzamelen, over hoe we die gebruiken en hoe lang we de gegevens bewaren.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
ATKB kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ATKB, en/of
omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ATKB verstrekt. ATKB kan de
volgende persoonsgegevens van u verwerken: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, IP-adres.

WAAROM ATKB GEGEVENS NODIG HEEFT
ATKB verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt,
en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt
kunt worden. Daarnaast kan ATKB uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met
u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit adviezen betreffende leefomgeving en milieu.

HOE LANG ATKB GEGEVENS BEWAART
ATKB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw
gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan vijf jaar bewaard indien er geen
overeenkomst met u tot stand komt.
Wanneer er persoonsgegevens in onderzoeksrapporten opgenomen zijn dan worden deze zo lang bewaard als
dat de onderzoeksrapporten wettelijk bewaard moeten blijven (i.v.m. asbestregelgeving worden rapportages
momenteel 40 jaar bewaard).

DELEN MET ANDEREN
ATKB verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de websites van ATKB worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw
computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt
voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ATKB gebruikt deze informatie om de werking van de
website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden
verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
ATKB maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief
de Adwords-advertenties van ATKB bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar
en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan ATKB te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de
effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
ATKB heeft hier geen invloed op. ATKB heeft Google geen toestemming gegeven om via ATKB verkregen
Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@at-kb.nl. ATKB zal zo snel mogelijk, maar in ieder
geval binnen vier weken reageren op uw verzoek.

BEVEILIGING
ATKB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van
ATKB maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in
verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u
meer informatie wenst over de beveiliging van door ATKB verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ATKB op via:

info@at-kb.nl.

www.at-kb.nl, www.3dgrondradar.nl en www.vistelemetrie.nl zijn websites van ATKB.

ATKB is als volgt te bereiken:
Postadres: Baron de Coubertinlaan 3, 2719 EN Zoetermeer
Vestigingsadres: Baron de Coubertinlaan 3, 2719 EN Zoetermeer
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 27177140
Telefoon:088-1153200
E-mailadres:info@at-kb.nl

Of lees onze privacyverklaring hier.