Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer

CO2-Prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Door ons te certificeren voor de CO2-Prestatieladder verbinden wij ons aan het terugdringen van onze CO2 uitstoot. Binnen onze bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument.

Het certificeren voor de CO2-prestatieladder past in het MVO beleid van ATKB.
Intern is er hard gewerkt om de certificering voor elkaar te krijgen. We zijn dan ook trots op waar we nu staan, het certificaat is afgegeven.

Onze kwantitatieve reductiedoelstellingen zijn gebaseerd op de Co2 Footprint van 2015 en gelden voor 4 jaar. 2020 Wordt ons nieuwe basisjaar. De reductiedoelstellingen zijn opgesteld voor de periode 2016-2020 ten opzichte van het basisjaar 2015.

▪ 8,7% reductie CO2-emissies scope 1 per fte.
▪ 5% reductie CO2-emissies scope 2 per fte.

Het besparingspotentieel voor over 4 jaar betreft:

Scope 1:

▪ 2% CO2-reductie op brandstof voor mobiele werktuigen
▪ 10% CO2-reductie op brandstof voor zakelijk verkeer
▪ 5% CO2-reductie op brandstof voor verwarming

Scope 2:

▪ 5% CO2-reductie op elektriciteit
▪ 5% CO2-reductie op zakelijk verkeer


Keteninitiatieven

In 2019 hebben wij 2 bijeenkomsten bijgewoond. In januari met de klankbordgroep CO2 bij Movares een bijeenkomst over duurzaam vervoer. In september is het 10 jarig bestaan van platform Duurzame Leverancier gevierd in Utrecht, waarbij wij aanwezig waren. Een beschrijving van onze deelname aan dit keteninitiatief is hier te vinden.

Om deze reductie te kunnen monitoren en te realiseren hebben we de huidige CO2-emissie inzichtelijk gemaakt. De uitkomsten hiervan zijn samengevat in de emissie inventaris over 2015 (basisjaar), klik op deze link om in te zien. In deze emissie inventaris zijn ook onze reductiedoelstellingen opgenomen.

De procentuele verdeling tussen de diverse onderdelen zijn duidelijk te zien in het taartdiagram. In onderstaande documenten staat de emissie-inventaris

Emissie-inventaris van 2017
Emissie-inventaris van 2018
Emissie-inventaris van 2019

Wat gaan we doen om ons doel te bereiken?

Het projectteam heeft de volgende reductiemaatregelen opgenomen, te lezen in deze link. De uitvoering wordt in overleg met de betreffende verantwoordelijke uitgevoerd.

Op de website van SKAO staan we bij de certificaathouders. https://www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties/ATKB

Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden van de voortgang op de diverse onderdelen. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën, dan horen wij dat graag!