x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

CO2-Prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Door ons te certificeren voor de CO2-Prestatieladder verbinden wij ons aan het terugdringen van onze CO2 uitstoot. Binnen onze bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument.

Sinds 2015 is ATKB gecertificeerd, hier vindt u het certificaat, Ook op de website van SKAO staan we geregistreerd als certificaathouder https://www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties/ATKB.

Nadien is er ingezet op zoveel mogelijk CO2 reductie door heldere communicatie over het bedrijfsbrede verbruik van energie en het doorvoeren van CO2 reducerende maatregelen zoals:

 • In een aantal panden het vervangen van TL voor LED verlichting met aanwezigheidssensoren in de ruimte;
 • Het versneld vervangen van het wagenpark voor zuiniger alternatieven;
 • Het starten van een proef met het volledig rijden op HVO diesel;
 • Het aanleggen van laadpalen bij vestiging Waardenburg voor de elektrische VW E-up;
 • Het aanbieden van een fiets plan met de mogelijkheid voor het gebruiken van een E-bike;
 • Het vervangen van vaste voor enkel mobiele telefoons;
 • Het werken met energiezuinige thinclients;
 • En last but not least: promotie van thuiswerken om zo woon-werkverkeer te beperken. In 2020 is er wegens de COVID-19 pandemie sterk aanbevolen om thuis te werken.

In ons nieuwsoverzicht vindt u de laatste publicaties betreffende de doelen van de CO2 Prestatieladder.

In ons energiemanagementactieplan voor 2020-2023 vindt u de plannen om onze doelstellingen van 2021 te behalen.

Kwantitatieve reductiedoelstellingen
Onze kwantitatieve reductiedoelstellingen zijn gebaseerd op de CO2 Footprint van 2015. Het jaar 2020 is ons nieuwe referentiejaar. De reductiedoelstellingen zijn opgesteld voor de periode 2020-2023 ten opzichte van het basisjaar 2015.

▪ 8,7% reductie CO2-emissies scope 1 per fte.
▪ 5% reductie CO2-emissies scope 2 per fte.

Het besparingspotentieel betreft:

Scope 1:
▪ 2% CO2-reductie op brandstof voor mobiele werktuigen
▪ 10% CO2-reductie op brandstof voor zakelijk verkeer
▪ 5% CO2-reductie op brandstof voor verwarming

Scope 2 & 3:
▪ 5% CO2-reductie op elektriciteit
▪ 5% CO2-reductie op zakelijk verkeer

Om deze reductie te kunnen monitoren en te realiseren hebben we de huidige CO2-emissie inzichtelijk gemaakt. De uitkomsten hiervan zijn samengevat in de emissie-inventaris over 2015 (basisjaar).

In onderstaande documenten staat de emissie-inventaris van afgelopen jaren:

Emissie-inventaris van 2017
Emissie-inventaris van 2018
Emissie-inventaris van 2019
Emissie-inventaris van 2020

Keteninitiatieven
ATKB is aangesloten bij de Duurzame Leverancier.

De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die veilig en verantwoord willen ondernemen. Wij ondersteunen bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers bij hun uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, milieu en veiligheid.

Het initiatief is laagdrempelig en interactief. We organiseren interessante klankbordbijeenkomsten en ondersteunen diverse keteninitiatieven. Ons uitgangspunt is het delen van kennis en informatie, voor en door de deelnemers, groot en klein.

Op 30 maart 2021 is Paul Feenstra aangesloten bij de klankbordgroep van de Duurzame Leverancier met als thema: CO2 / Circulair.

In april 2021 is ATKB participant geweest van een online meeting van Assen voor Assen.

Wij helpen ondernemers / werkgevers in de regio Assen MVO concreet toe te passen. Op deze site vindt u informatie, inspiratie en tools om direct mee aan de slag te gaan!

In 2021 zal verder blijken wat de uitkomsten van deelname aan dit initiatief worden.

Wat doen we om onze doelen te bereiken?

In 2020 is het MVO team gestart met concretiseren van plannen en doelstellingen. Dit heeft geresulteerd in het opnemen van MVO in het strategische meerjarenplan van de onderneming. Directie geeft volledig commitment en is nauw betrokken bij het initiatief.

Enkele voorbeelden die op de agenda staan:

 • BREEAM inventarisatie voor onze panden door onze eigen specialisten;
 • Zonnepanelen voor pand Waardenburg en Zoetermeer;
 • Gebruik HVO uitbreiden;
 • Sponsoring goede doelen;
 • Sluipverbruik aanpakken.

Wij houden u regelmatig op de hoogte van de voortgang op de diverse onderdelen. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën, dan horen wij dat graag!