Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 0592-313 389 Lees meer

Wij zijn doorgronders

Wie een onderzoeksvraag heeft wil een antwoord waarop gerekend kan worden. Een duurzaam advies dat van alle kanten bekeken is. Door mensen die begrijpen hoe het werkelijk is. Onafhankelijke specialisten die het onderwerp niet alleen met beide handen vastpakken, maar het ook doorzien.

Deskundigen met dus méér dan alleen verstand van zaken. Nuchtere specialisten die worden gedreven door hun intrinsieke nieuwsgierigheid. Die samen verder graven, peilen en vissen omdat ze van nature willen weten wat de uitkomst is. En niet eerder loslaten voordat ze alle antwoorden boven hebben. Allemaal met maar één reden: persoonlijk het beste antwoord op de vraag leveren.

Missie

ATKB levert adviezen op het gebied van natuur en leefomgeving. Met deze adviezen leveren wij een milieu- en maatschappelijk verantwoorde bijdrage aan het duurzaam gebruik van onze leefomgeving. Wij leveren diensten aan de overheid, het bedrijfsleven en particulieren en streven naar een duurzame bedrijfsvoering. Hierbij staat een bestendige relatie met de opdrachtgever centraal, alsmede zorg en respect voor het milieu.

Visie

Het werken aan een duurzame samenleving wordt door ons vertaald in de zorg voor mens, natuur en leefomgeving. Onze medewerkers zijn hierbij ons werkkapitaal waarmee wij voortdurend inspelen op veranderende klantbehoeften. De zorg voor onze medewerkers en klanten staat centraal. Als maatschappelijk bewuste onderneming nemen wij ook buiten ons bureau onze verantwoordelijkheid op sociaal gebied. Dit komt o.a. tot uiting in onze sponsoractiviteiten.

Ons team

Voor het uitvoeren van onderzoeken en het begeleiden van projecten op het gebied van bodem en water, aquatische en terrestrische ecologie en geofysisch onderzoek hebben wij ervaren teams welke aangestuurd worden door deskundige projectleiders.

Directie: ing. Noël Boom en Dick Houtman MBA

  • Afdelingshoofd Bedrijfsbureau: Inge van de Graaf
  • Afdelingshoofd Aquatische Ecologie: ing. Johan van Giels
  • Afdelingshoofd Bodem & Water: drs. Martijn van Lochem
  • Afdelingshoofd Terrestrische Ecologie: dr. Margreet ter Steege
Dick Houtman, MBA
Algemeen directeur
ing. Noël Boom
Commerciëel directeur
Inge van de Graaf
Afdelingshoofd Bedrijfsbureau
ing. Johan van Giels
Afdelingshoofd Aquatische Ecologie
drs. Martijn van Lochem
Afdelingshoofd Bodem en Water
dr. Margreet ter Steege
Afdelingshoofd Terrestrische Ecologie
Dick Houtman, MBA
Algemeen directeur
ing. Noël Boom
Commerciëel directeur
Inge van de Graaf
Afdelingshoofd Bedrijfsbureau
ing. Johan van Giels
Afdelingshoofd Aquatische Ecologie
drs. Martijn van Lochem
Afdelingshoofd Bodem en Water
dr. Margreet ter Steege
Afdelingshoofd Terrestrische Ecologie

Raad van Commissarissen

Sinds september 2016 zijn Chris Oomen (r) en Sylvo Thijsen (l) als commissarissen aan ATKB B.V. verbonden. Chris Oomen is adviseur en oud-directeur van zorgverzekeraar DSW en Sylvo Thijsen is directeur van Staatsbosbeheer, met een lange historie in de ingenieurswereld.

Duurzaamheid

Duurzaam en verantwoord ondernemen verbindt ATKB met haar werkveld, haar personeel en de maatschappij en is daarom verankerd in onze ondernemingsstrategie. Wij zijn van mening dat maatschappelijke vraagstukken ook een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven zijn.

Bij het nemen van onze verantwoordelijkheid concentreren wij ons hoofdzakelijk op twee aspecten:

  1. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door te zorgen voor een duurzame en CO2-neutrale bedrijfsvoering.
  2. Wij ondersteunen maatschappelijke projecten door middel van sponsoring.

Wij zijn certificaathouder van SKAO. www.skao.nl/gecertificeerde-organisaties/ATKB

Werken bij ATKB

WIJ ZIJN DOORGRONDERS

Wie een onderzoeksvraag heeft wil een antwoord waarop gerekend kan worden. Een duurzaam advies dat van alle kanten bekeken is. Door mensen die begrijpen hoe het werkelijk is. Onafhankelijke specialisten die het onderwerp niet alleen met beide handen vastpakken, maar het ook doorzien.

bekijk alle vacatures