x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Samen met beroepsvissers en medewerkers van Wetterskip Fryslân voeren we in Friesland een groot visstandonderzoek uit. Er wordt onderzoek gedaan in verschillende Friese wateren, waaronder het Tjeukemeer en de Opsterlandse Compagnonsvaart.

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
Voor de KRW wordt periodiek de ‘ecologische toestand’ van wateren in Nederland in beeld gebracht. Zo ook in Friesland. Vissen zijn een belangrijk onderdeel van het aquatisch ecosysteem. De aanwezigheid van verschillende vissoorten en de verhoudingen tussen bepaalde soorten vertellen veel over de waterkwaliteit. Door de onderzoeken periodiek te herhalen kunnen we veel zeggen over de waterkwaliteit. Met onze adviezen gaat het waterschap aan de slag om de waterkwaliteit verder te verbeteren.

Nachtvissen
Het onderzoek voeren we voor een deel ’s avonds en ’s nachts uit. In het donker is het vangstsucces van het sleepnet groter, daarmee krijgen we een zo goed mogelijk beeld van de visstand. Ook is er minder recreatie. De vis wordt na het meten meteen weer vrijgelaten.

De Leeuwarder Courant en Omroep Fryslan gingen een nacht mee op stap en schreven de volgende artikelen:
Groot onderzoek naar visstand in Tsjûkemar - Leeuwarder Courant (lc.nl)

Vissen in Tsjûkemar is voor het Wetterskip "één van de hoogtepunten van het jaar" - Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)