x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

ATKB adviseert op het gebied van natuur en leefomgeving, dat biedt ons het voorrecht te mogen werken met en het voor ons meest duurzame bezit; onze aarde. Wij zijn ons als geen ander bewust van de noodzaak om goed voor haar te zorgen, we hebben haar tenslotte te leen. Wij hebben vanuit ons zelf diep respect voor de natuur en voor alles wat daar in groeit, bloeit en leeft en stellen alles in het werk om op duurzame wijze onze werkzaamheden uit te voeren met oog voor onze omgeving.

Om deze visie een gezicht te geven, heeft ATKB haar MVO doelen gekoppeld aan de internationale Sustainable Development Goals (SDG).

Paul Feenstra, KAM Coördinator bij ATKB; “Uit deze 17 internationale doelen heeft ATKB er 8 gekozen. Op die manier confirmeren we ons direct als organisatie en gaan we er concreet mee aan de slag. Daarbij gaan we verder dan alleen de interne bedrijfsvoering van ATKB, we adviseren ook actief op gebieden waarbij onze kennis bijdraagt aan deze doelen. Wij zijn een groot voorstander van verduurzamen in de keten, dus ook samen met onze opdrachtgevers, opdrachtnemers en participanten. Want alleen samen houden we het duurzaam en veilig.”

ATKB omarmt 8 duurzaamheidsdoelen

Als ATKB hebben we ons gecommitteerd aan 8 SDG’s die een concrete plek krijgen in de organisatie en in de manier waarop wij werken. Voor doel 13 ‘Klimaatactie’ zetten wij in op het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen. In samenwerking met onze Volkswagendealer en de Volkswagenimporteur zijn we uitgekomen bij het gebruik van HVO diesel. Zo kunnen wij onze bedrijfswagens en vaartuigen zelf tanken met een eigen HVO tank op onze vestiging in Waardenburg. In 2020 bespaarden we hiermee bijna 13.000 kg aan CO2 uitstoot. Om 13.000 kg CO2 op te nemen moeten 650 bomen een jaar lang groeien.

Voor doel 15 ‘Leven op het land’ voeren we voor onze panden (ook de huurpanden, in overleg met de eigenaar) een BREEAM – in use uit. Met dit instrument wordt de duurzaamheid van bestaande gebouwen inzichtelijk gemaakt en is ons doel om één pand per jaar volgens BREEAM – in use waar nodig te verbeteren op actuele duurzaamheid, voor zowel de binnen- als de buitenkant.

In totaal heeft ATKB zich aan 8 doelen gecommitteerd. Binnenkort vertellen we meer over hoe wij als organisatie omgaan met de nummers 3 ‘Gezondheid & Welzijn’ en 8 ‘Eerlijk werk en economische groei’.

#SDG #UN #Greenfriday #duurzaam #eenbetermilieubegintbijjezelf #practicewhatyoupreach