x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Steeds vaker worden onze doorgronders in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van distributiecentra of kantoorpanden in het kader van BREEAM-NL. BREEAM-NL is een certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving. Met het certificeren voor BREEAM-NL geven ontwikkelaars vorm aan hun duurzaamheidsambities.

Wij merken dat er ontwikkeling zit in de ambities van onze opdrachtgevers. We worden steeds vaker in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling. Dat is prettig, omdat we op die manier eerder mee kunnen denken over de inrichting van het terrein en de ecologische potenties. Een vroegtijdig advies geeft eerder inzicht in het aantal te behalen punten op voor het BREEAM-NL-certificaat. Dat leidt verder in het proces tot minder verrassingen.

Bij BREEAM-NL gaat het onder andere om de inpasbaarheid van het groen en maatregelen voor biodiversiteit op het terrein. Je kunt dan denken aan een uitnodigende bloementuin bij de ingang, een fijne lunchplek onder de schaduw van een boom, bloembermen langs de parkeervakken en diverse andere maatregelen voor insecten, vogels, vlinders en vleermuizen. Al deze maatregelen worden volledig toegespitst op de mogelijkheden van de locatie en de directe omgeving. Alle maatregelen leveren gezamenlijk punten op voor het BREEAM-NL-certificaat. Wij verzorgen onder andere advies voor de onderdelen Landschap & Ecologie (LE) en afstromend regenwater (onderdeel van BREEAM-NL ‘vervuiling’ POL).

Na de ontwikkeling van een project wordt een controle uitgevoerd voor het BREEAM-NL-certificaat. Zo ging collega David Hess ook langs bij een distributiecentrum van Prologis in Tilburg. Tijdens deze nacontrole werd collega David Hess geïnterviewd voor DGBC - voor het BREEAM-NL magazine. In het uitgebreide artikel leest u hoe wij een eindcontrole aanpakken en waar wij op letten.
Op pad met ecoloog David Hess - BREEAM Magazine 2022 (foleon.com)

Wist u dat we naast advies voor BREEAM-NL-nieuwbouw ook advies geven voor BREEAM-NL-in-use? BREEAM-NL-in-use geeft inzicht in de duurzame staat van een bestaand pand.

Foto: DGBC/Robert Tjalando