x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

BREEAM is een instrument waarmee op integrale wijze de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen en overige ruimtelijke ontwikkelingen inzichtelijk wordt gemaakt. Op basis van diverse criteria (energie, water, gebruik van materialen, natuur) worden aan een project en/of ontwikkelingen punten toegekend.

BREEAM certificering Landgebruik en ecologie
Duurzame ontwikkeling van gebouwen en de omgeving draagt bij aan betere productiviteit en gezondheid. Door te investeren in duurzame gebouwen en omgeving stijgt de waarde van het gebouw en dit trekt ook investeerders aan. Daarnaast draagt deze duurzame ontwikkeling bij aan behoud en ontwikkeling van natuurwaarden binnen de bebouwde omgeving. Voor de ecologie zijn vooral de criteria voor ‘Landgebruik en ecologie' van belang.

Wat kan ATKB voor u doen?
ATKB kan helpen met invulling van de aspecten die punten opleveren voor Landgebruik en ecologie. We kijken hierbij naar aanwezigheid van huidige natuurwaarden in en om het gebouw. En naar de potentiële ontwikkeling en beheer van natuurwaarden op de langere termijn. We ondersteunen de initiatiefnemer bij het opstellen van een natuurinclusief ontwerp van het gebouw en de directe omgeving. Ook tijdens de realisatiefase kunnen wij zorgdragen voor de ecologische begeleiding.