x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Ecologen van ATKB bezochten, in opdracht van Farmel Dairy B.V., ruim 20 melkveehouders om samen een bedrijfsnatuurplan op te stellen voor hun melkveebedrijf.

Er is bij Farmel (een verwerker van rauwe melk en verkoper van zuivelproducten) een groeiende vraag naar zuivel met het Beter Leven keurmerk. Met dit keurmerk wil de Dierenbescherming bewustzijn creëren rondom dierenwelzijn, diversiteit, klimaat en milieu. Om het Beter Leven keurmerk te ontvangen moet de melkveehouder aan verschillende voorwaarden voldoen. Een van die voorwaarden is het hebben van een bedrijfsnatuurplan. Een bedrijfsnatuurplan geeft inzicht in de ruimte die er is voor natuur en leefomgeving binnen de bedrijfsvoering van een melkveehouder.

Bedrijfsnatuurplan in de praktijk
Onze ecologen hebben samen met de melkveehouder op locatie een praktisch bedrijfsnatuurplan opgesteld. Samen hebben zij gekeken naar het erf, de percelen en is er geïnventariseerd wat er de komende drie jaar aan verbetering mogelijk is om de biodiversiteit op de locatie te vergroten. Het eerste bedrijfsnatuurplan is een soort nulmeting. Bij verlenging van het Beter Leven keurmerk (na drie jaar), worden de locaties opnieuw bezocht. De voorgestelde maatregelen zijn afgestemd met de melkveehouder, een belangrijke voorwaarde is dat de maatregelen passen binnen de bedrijfsvoering van de melkveehouder.

Een bedrijfsnatuurplan levert een belangrijke bijdrage aan:

  • Het verkrijgen van inzicht in de huidige natuurwaarde op het melkveebedrijf
  • het vergroten van biodiversiteit
  • het dierenwelzijn
  • het vergroten van het bewustzijn bij de melkveehouder dat kleine maatregelen grote effecten hebben

Onze doorgronders vinden het geweldig om te zien dat op de meeste melkveebedrijven al heel veel natuurwaarden aanwezig zijn. De prachtige soorten die zijn waargenomen zoals de rode wouw, de hop, lepelaars, bruine kiekendief, wespendief, boomvalk, grutto’s, kieviten en tureluurs, zijn het bewijs van de aanwezige biodiversiteit bij een melkveebedrijf.

Germ Bruinsma, manager melkveehouderijzaken Farmel: “Het is mooi om te zien dat de melkveehouders die aan dit project meedoen zelf ook enthousiast zijn. Zij krijgen een praktisch advies om op eenvoudige manier een bijdrage te leveren aan het vergroten van de biodiversiteit. Het heeft ons geleerd dat melkveehouders graag een steentje bijdragen, maar niet altijd weten hoe ze natuur een plaats kunnen geven in hun bedrijfsvoering."

De opgestelde bedrijfsnatuurplannen zorgen voor meer verbinding tussen landbouw en ecologie.