x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Groningen Airport is van plan de start- en landingsbaan van de luchthaven te verlengen. In het projectgebied zijn diverse beschermde diersoorten aangetroffen. Om de negatieve effecten op deze soorten zo veel mogelijk te beperken, is de luchthaven vroegtijdig begonnen met het nemen van voorzorgsmaatregelen. Buro bakker ondersteunt de luchthaven bij het nemen van deze voorzorgsmaatregelen.

Wij voerden onder meer de volgende maatregelen uit:

- Plaatsen van vleermuiskasten in de directe omgeving van het projectgebied, ter mitigatie van het verlies aan verblijfplaatsen van onder meer Gewone grootoorvleermuis.
- Wegvangen van amfibieën en vissen en overplaatsen naar geschikt leefgebied in de directe omgeving. In een beek die omgelegd moet worden is een extra stuw geplaatst, zodat de vissen in dezelfde beek teruggezet konden worden, zonder dat ze weer naar het projectgebied konden zwemmen.
- Begeleiding van een loonbedrijf bij het maaien van graslanden, bermen, sloten en houtwallen. Door vegetatie voor de winter kort af te maaien, worden dieren gestimuleerd uit eigen beweging een leefgebied te zoeken dat wel dekking en foerageergelegenheid biedt.
- Ongeschikt maken van te slopen gebouwen als verblijfplaats voor vleermuizen. Met het aanbrengen van tocht in spouwmuren en onder daken worden deze plekken ongeschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. De dieren zullen uit eigen gelegenheid een andere verblijfplaats opzoeken.