x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer

Het team geofysisch onderzoek levert een uitgebreid scala aan diensten. Zo bezit ATKB als eerste in Nederland de nieuwste versie grondgebonden 3D-radar, waarmee radaronderzoek naar een nieuw niveau wordt getild. Ook voor bijvoorbeeld kabel- en leidingendetectie, verhardingsonderzoeken, slibdikte, volumebepalingen kunt u bij ATKB terecht.

Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020
Radaronderzoek van zowel land- als waterbodem sluit uitstekend aan bij de ambities van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Integraal en multidisciplinair omgevingsbeleid vraagt om extensieve onderzoekstechnieken. Dit komt onder meer tot uiting in de ondersteuning van projecten als 'Bodemonderzoek van de toekomst' en 'Aanleg van kabels en leidingen middels sleufloze technieken'.

Grondradar sluit naadloos aan bij deze ambities. Met grondradar kan snel en efficiënt een vlakdekkend beeld worden verkregen van de ondergrond in een gebied. In een later stadium kan op basis daarvan gericht vervolgonderzoek plaatsvinden.

Waardevolle informatie direct in beeld
Ook bij hot topics als het voorkomen van graafschade (WION) of bij het opstellen van Bouw Informatie Modellen (BIM) is grondradaronderzoek een zeer bruikbare toepassing.
De onderstaande animatie geeft een 3D doorsnede van de bodem, gemaakt met de 3D-radar. Hierop zijn over een breedte van 1,5 meter vele huisaansluitingen, kabels- en leidingen zichtbaar als hyperbolen in het radarbeeld.