x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

ATKB bezit meerdere grondgebonden 3D-radarsystemen, waarmee geofysisch onderzoek naar een nieuw niveau wordt getild. Wij zetten onze grond-, onderwater- en bodemradar systemen in voor bijvoorbeeld kabel- en leidingendetectie, verhardingsonderzoeken, slibdikte- en volumebepalingen.

In deze afbeelding ziet u in grijs de scan van de 3D grondradar. De rode lijnen zijn de aangetroffen kabels en leidingen.

ATKB is als adviesbureau met kennis van bodem, water en ecologie bij uitstek de partner voor het uitvoeren van integrale onderzoeken en adviezen.
Integraal en multidisciplinair omgevingsbeleid, bijvoorbeeld in het kader van klimaatadaptatie, vraagt om extensieve onderzoekstechnieken. Met grondradar kan snel en efficiënt een vlakdekkend 3D-beeld worden verkregen van de ondergrond, zonder dat er gegraven wordt.

Onze grondradar wordt op verschillende manieren ingezet voor geofysisch onderzoek:

Onze bodemradarsystemen zijn breed inzetbaar. Met onze onderwaterradar brengen we de lagen van de waterbodem in beeld, zoalsde slibdikte. Maar ook obstakels worden nauwkeurig vastgelegd.

Naast de grondradarsystemen zelf hebben wij een breed scala aan trekkende of duwende voertuigen en vaartuigen waarmee wij de radarsystemen op diverse terreinen en ook op stijl talud kunnen inzetten. Met onze drone brengen we ook de bovengrond in beeld.

Waardevolle informatie direct in beeld
Ook bij hot topics als het voorkomen van graafschade (WIBON) of bij het opstellen van Bouw Informatie Modellen (BIM) is grondradaronderzoek een zeer bruikbare toepassing.

Vraag over geofysisch onderzoek?
Heeft u een andere vraag waarvoor de grondradar mogelijk van dienst kan zijn. Een grondradar huren? Weten wat de kosten zijn? Neem gerust contact met ons op via info@at-kb.nl of 088-1153200.

#bodemscanner, #bodemscan, #bodemradar, #GPR, #ground penetration radar, #3D-rardar, #3D-grondradar, #grondscanner, #echo van de bodem #bodemecho #grondecho #radaronderzoek #bodem in beeld #bodemdetector

Grondradarsysteem 1 aan de elektrische Ziesel, grondradarsysteem 2 aan de Quad, met op de achtergrond de bussen van team geofysisch onderzoek