x
Buro Bakker is nu onderdeel van ATKB. Andere naam; dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Assen). Bereikbaar op 088 - 1153200 Lees meer
DGR is nu onderdeel van ATKB. Andere naam, dezelfde medewerkers, projecten en locatie (Wageningen). Bereikbaar op 088-1153200 Lees meer

Met behulp van grondradar is het mogelijk om holle ruimten of gebieden met verminderde verdichting te detecteren. Door uitspoeling of verzakking van de ondergrond kunnen ruimten ontstaan onder verhardingslagen (bijvoorbeeld wegen). Ook achter bijvoorbeeld kademuren of bij lekkende rioleringsbuizen kan uitspoeling van bodemmateriaal optreden. Wanneer dit niet op tijd wordt geconstateerd kan dit leiden tot (kostbare) herstelwerkzaamheden of zelfs ongelukken.

ATKB heeft bijvoorbeeld de parkeerdekken van de Maeslantkering gescand om de stabiliteit van de ondergrond, met name rond het drainagesysteem, in kaart te brengen. De onderstaande animatie laat de veranderingen in de gemeten amplituden zien met toenemende diepte in de bodem.

Hoge amplituden (oranje/rode kleuren) duiden op heterogeniteit in de bodem. De amplitudekaart, in combinatie met visuele interpretatie van de radarbeelden, leidt tot een identificatie van verzwakkingsplekken. Deze plekken kunnen vervolgens worden geïnspecteerd met een handpenetrometer om de verdichting te bepalen.